AIKATAULU

Aikataulu  

14.  HUIPPUKYMPPI lauantai 16.9.2023 

klo 10.00 Kisakanslia avautuu 
klo 14.00 Start: 2 km T/P 13 ja 11 v. – Lähtöpaikka Hkympin 8 km:n kohta 
klo 13.00 Lähtöön siirtyminen. Linja-autossa. 
klo 14.00 Start:  4,4 km T15, P15, T17, P17,        
                             10 km M, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, Mkunto  
                                          N, N40, N45, N50, Nkunto,  

Sauna ja suihkut Hotelli Isosyötteellä. 
Arvontapalkintojen noutaminen kisakansliasta. 
Osanottomitalin noutaminen kisakansliasta. 
klo 16.00 Palkintojen jako sarjojen parhaille (3)